Knowledge
Character
Service

Class Teacher: Krishna Prasad Dhungana

Asst. Class Teacher:  Susma Sharma

Class Teacher: Surya Narayan Khanal

Asst. Class Teacher: Saraswati Poudel

Class Teacher: Sthir Babu Subedi

Asst. Class Teacher:  Dorik Narayan Yadav