Knowledge
Character
Service

Class Teacher: Ambika Poudel

Asst. Class Teacher: Dil Shova Gurung

Class Teacher: Bharat Paudel

Asst. Class Teacher: Jhapindra Adhikari

Class Teacher: Deepak Raj Adhikari

Asst. Class Teacher: Chandrakala Shrestha