Knowledge
Character
Service

Class Teacher Mr. Chitr Bahadur Thapa

Asst. Class Teacher Mrs. Sony Thapa

Class Teacher: Laxmi Sharma

Asst. Class Teacher:  Mr. Krishna Shyam Sharma

Class Teacher:  Bijayta Karanjit

Asst. Class Teacher: Ram Prasad Lamichhane